Unionin hamsterit

Päivitetty 27.4.2015 Esitin naisekonomistien tilaisuudessa hiljattain kysymyksen: Miksi leikkauksia perustellaan väestön ikääntymisellä, vaikka Euroopan Unionissa on runsaasti työvoimaa tarjolla? Toimivan yhtenäisen valuutta-alueen vähimmäisvaatimuksia kun ovat toimivat yhtenäiset työmarkkinat ja tulonsiirrot. Siinä missä maiden väliset tulonsiirrot nostetaan ajoittain esiin, EU:n sisäisistä työmarkkinoista etupäässä vaietaan. Pohjustin kysymystäni myös viittaamalla Saksan haluttomuuteen elvyttää, mikä jättää euroalueen lähestulkoon riippuvaiseksi […]

TOP